Ambities

Diederik wil doorknokken voor een duurzame en eerlijke samenleving. Bekijk hier zijn ambities.

Ambities

Maak meedoen het hoogste doel van de bijstand

"Werk is meer dan inkomen. Een baan biedt mensen een sociaal netwerk, zelfvertrouwen en de mogelijkheden tot ontplooiing. Dit kabinet heeft, met steun van D66, werken dan ook een stuk lonender gemaakt. Lagere en middeninkomens houden honderden euro’s meer over als ze aan het werk gaan en het is aantrekkelijker gemaakt mensen in dienst te nemen." Lees meer…

 

Op naar een schone toekomst

"Een aantrekkende economie, meer ruimte op de begroting. Hoog tijd om nu echt werk te maken van een duurzame energievoorziening. Voor een schone toekomst. Én voor honderddduizenden nieuwe duurzame banen. Vandaag presenteer ik mijn visie. Met een Investeringsbank, een energieakkoord 2.0, actieve deelname van de overheid bij offshore wind en geothermie en een biorevolutie voor onze chemische industrie. Mag ik u meenemen naar het Nederland van 2030." Lees meer…

 

Mevrouw de (vice)premier

Op zaterdag 12 november presenteerde Diederik Samsom het PvdA-netwerk Vrouwen in de PvdA (ViP) het actieplan ‘Mevrouw de (vice)premier’. Ook verscheen op dezelfde dag een opiniestuk in de Volkskrant. Hier leest u het volledige actieplan.

 

"Dat Nederland nog nooit een vrouwelijke premier had, is een tekortkoming in ons emancipatieproces. Dat de PvdA als enige linkse partij nog nooit een vrouwelijke lijsttrekker heeft gehad, is een nog grotere tekortkoming. Dat moet echt anders." Lees meer...

DOORKNOKKEN! – Ledenmanifest

"Aan de leden van de Partij van de Arbeid,

 

'Jullie gaan het nu oplossen toch?' Prinsjesdag 2012, een week na de verkiezingen. De oudere dame op het Binnenhof had me bij het verlaten van de Ridderzaal stevig bij de arm gepakt: “Het moet echt”. Ik keek in twee vurig vragende ogen. “Ja, dat beloof ik”. Het was de eerste belofte die ik na weken campagnevoeren zonder beloften deed. Want alles in me gaf haar gelijk. Nu moest het gebeuren." Lees meer…

De Nieuwe School – Onderwijsessay

Zeven jaar geleden was de Hugo de Groot school op Rotterdam Zuid één van de slechtste scholen van Nederland. Onvoldoendes domineerden de resultaten, chaos regeerde de dag en snel teruglopende leerlingenaantallen wierpen een schaduw op de toekomst. De school was ten dode opgeschreven. Lees meer…

 

Bijdrage Afrikadag

"With the increasing numbers, the debate in Europe has increased and sharpened as well. Today, migration is at the core of EU-Africa relations. Some might state that Europe did too little too late, but I’d like to argue that we should use this momentum to create sustainable new ways of working together. Critics say that the only reason European leaders are interested in working with African countries on migration deals, is to protect their own borders. I choose to believe that that is not the core." Lees meer…