De nieuwe school

De strijd voor één samenleving, voor kansen voor ieder kind

Zeven jaar geleden was de Hugo de Groot school op Rotterdam Zuid één van de slechtste scholen van Nederland. Onvoldoendes domineerden de resultaten, chaos regeerde de dag en snel teruglopende leerlingenaantallen wierpen een schaduw op de toekomst. De school was ten dode opgeschreven.   Nu is de school een van de beste scholen van het land. Met slagingspercentages van tegen de 100 procent en een snel groeiende populariteit. En dat in een van de moeilijkste wijken van Nederland. Een school waar kinderen succesvol worden om naderhand volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Het lijkt een regelrecht mirakel, maar wie op de Hugo de Groot rondkijkt ziet het product van mensenwerk. Een toegewijd en tot op het bot gemotiveerd team van docenten en directie is erin geslaagd om de veiligheid te laten terugkeren, schier onoverbrugbare achterstanden weg te werken en leerlingen het vertrouwen en de kennis mee te geven die nodig is om verder te komen. Extra lesuren worden aangeboden aan leerlingen die dat nodig hebben, de veiligheid op school wordt compromisloos gehandhaafd en docenten krijgen de benodigde ondersteuning om optimaal te kunnen lesgeven.

 

Maar wie verder kijkt ziet ook dat deze geweldige prestatie niet duurzaam is in het huidige onderwijsbeleid. De extra lesuren en de extra voorbereiding zijn niet begroot, komen uit de eigen tijd en plegen roofbouw op het docententeam. De helden van de Hugo de Groot raken uitgeput.

 

Het verhaal van Hugo de Groot is zowel inspirerend als confronterend. Het kan echt, van een zwakke school in een moeilijke omgeving een doorslaand succes maken. Maar om dit resultaat te bestendigen en uit te breiden schieten we tekort. Terwijl de opdracht juist groeit. De achterstanden waarmee kinderen op school terecht komen, worden hardnekkiger. De keuzemomenten en het niveauverschil in primair en in voortgezet onderwijs belemmeren steeds vaker een goede doorstroming. De lerarentekorten nemen zienderogen toe.

 

In dit essay bekijk ik samen met Eric van 't Zelfde (directeur Hugo de Groot school) de problemen die het huidige onderwijs kent en doen we de volgende vier voorstellen om het onderwijs te verbeteren:   (1) Meer tijd, opleiding en ruimte voor docenten (2) Eerder beginnen met spelenderwijs leren (3) Meer onderwijstijd, meer vaardigheden (4) Meer diversiteit, geen desastreuze keuzemomenten, echte ambachtsscholen

 

Wilt u weten waarom wij denken dat deze vier voorstellen het onderwijs kunnen verbeteren? Klik dan hier en lees ons volledige essay.